Heeldemond Tandartsen

Patiënt vanaf 16 jaar krijgt eigen rekening

In deze praktijk worden uw rekeningen verzorgd door Infomedics, waar de
bescherming van uw privacygevoelige gegevens centraal staat.

 

Eigen behandelovereenkomst

Omdat kinderen vanaf 16 jaar zelfstandig een behandelovereenkomst kunnen
aangaan, krijgen ze voortaan een eigen rekening. Zij hebben namelijk ook zelf
recht op informatie over de behandeling en deze informatie valt onder het
medisch beroepsgeheim van de tandarts. Dat medisch beroepsgeheim geldt
ook tegenover de ouders of verzorgers.

 

Eigen rekening

De kosten voor een tandheelkundige behandeling van een patiënt van 16 jaar en
ouder mogen daarom niet terechtkomen op een zogenoemde verzamelrekening,
waar ook gegevens van de ouders of andere patiënten op staan. De patiënt
krijgt een eigen rekening die persoonlijk aan hem gericht is.

 

Deze verplichting komt voort uit de Wet op de geneeskundige
behandelovereenkomst (artikel 7:447). Deze handelwijze voldoet aan de
actuele privacywetgeving die wordt gecontroleerd door de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP).

Deel, Mail of Print dit bericht