Heeldemond Tandartsen

Vraag & Antwoord

← Vraag & Antwoord

Facturering

 

Er zijn twee mogelijkheden om de rekening van de behandeling te betalen.

 

 • Direct na de behandeling per pin
 • Een rekening thuis ontvangen van Infomedics
Je ontvangt jouw rekening van Infomedics

In onze praktijk geven wij je graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat je een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

 

Vergoeding van jouw zorgverzekeraar

Als jouw zorgverzekeraar een gedeelte van jouw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaal je aan Infomedics. Heb je een vraag over de hoogte van de vergoeding op jouw rekening? Neem dan contact op met jouw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of je de rekening nog kunt indienen bij jouw zorgverzekeraar.

 

Regel het online!

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kun je veel zaken rondom de betaling van  rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

 

 • Status van uw betaling controleren

Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul het betalingskenmerk (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.

 

 • Betalingsregeling treffen

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kun je kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kun je tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vind je ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.

 

 • Veelgestelde vragen bekijken

Als je een vraag hebt, kun je het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kun je altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

Heb je toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

 
Wat gebeurt er met jouw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij jouw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om jouw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vind je op www.infomedics.nl.

 
Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die je bij ons hebt gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

 
Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van jouw rekening van Infomedics?
 • Infomedics mag, als dit mogelijk is, jouw rekening declareren bij jouw zorgverzekeraar. Je ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
 • Infomedics verwacht dat je de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
 • Als je de rekening niet voor de vervaldatum hebt betaald, dan ben je in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat je het uiteraard vergeten kunt zijn, krijg je een herinnering waarbij je word gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat je deze hebt ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
 • Infomedics mag jouw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van jouw rekening.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer je een klacht indient of je inschrijft bij een andere zorgaanbieder, jouw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Jouw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

     

 

 

 


Voor afspraken die niet worden nagekomen, of korter dan 48 uur worden geannuleerd, vragen wij een tegemoetkoming in de kosten van 20 euro per gereserveerde tijdseenheid van 10 minuten. Al met al klinkt het misschien allemaal een beetje streng, maar we hopen op wat begrip van je. Het beste voor iedereen (en zeker ook voor je gebit) is natuurlijk om gewoon te komen.


 
Je ontvangt jouw rekening van Infomedics

In onze praktijk geven wij je graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat je een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

 

Vergoeding van jouw zorgverzekeraar

Als jouw zorgverzekeraar een gedeelte van jouw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaal je aan Infomedics. Heb je een vraag over de hoogte van de vergoeding op jouw rekening? Neem dan contact op met jouw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of je de rekening nog kunt indienen bij jouw zorgverzekeraar.

 

Regel het online!

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kun je veel zaken rondom de betaling van  rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

 

 • Status van uw betaling controleren

Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul het betalingskenmerk (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.

 

 • Betalingsregeling treffen

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kun je kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kun je tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vind je ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.

 

 • Veelgestelde vragen bekijken

Als je een vraag hebt, kun je het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kun je altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

Heb je toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

 
Wat gebeurt er met jouw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij jouw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om jouw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vind je op www.infomedics.nl.

 
Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die je bij ons hebt gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

 
Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van jouw rekening van Infomedics?
 • Infomedics mag, als dit mogelijk is, jouw rekening declareren bij jouw zorgverzekeraar. Je ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
 • Infomedics verwacht dat je de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
 • Als je de rekening niet voor de vervaldatum hebt betaald, dan ben je in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat je het uiteraard vergeten kunt zijn, krijg je een herinnering waarbij je word gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat je deze hebt ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
 • Infomedics mag jouw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van jouw rekening.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer je een klacht indient of je inschrijft bij een andere zorgaanbieder, jouw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Jouw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

     

 


Er is veel verschil tussen de diverse maatschappijen maar ook tussen de verschillende pakketten. Het hangt er van af hoe uitgebreid je verzekerd bent. Sommige codes (behandelingen, materialen) worden geheel of gedeeltelijk vergoed, anderen helemaal niet. Ook zijn er maxima aan te vergoeden kosten in een jaar. Het is voor ons ondoenlijk om de vergoedingen per verzekeraar voor je te berekenen. Wel kunnen wij je van tevoren een begroting geven die je dan kunt overleggen aan jouw verzekeraar. Dan weet je van tevoren met welke eigen bijdragen je te maken krijgt.


De zorgverzekeraar wil graag contracten afsluiten met de tandartsen, de meeste tandartsen zijn hier echter geen voorstander van. De invloed van de zorgverzekeraar wordt steeds groter, dit is nadelig voor de tandarts en met name voor de patiënt. Het is namelijk mogelijk dat de zorgverzekeraar op een gegeven moment zal bepalen welke materialen de tandarts mag gebruiken om tot vergoeding aan de verzekerde over te gaan. Dit komt de kwaliteit van de zorg zeker niet ten goede, de verzekeraar is geen zorgverlener en zou niet moeten bepalen wat noodzakelijk is voor de patiënt. Veelal gaat het de verzekeraar vooral om de kosten en niet zo zeer om de beste zorg en kwaliteit. Het is zelfs mogelijk dat de zorgverzekeraar zal bepalen waar de patiënt zijn zorg mag halen, dus welke tandarts hij mag bezoeken (zorg in natura). Je wordt als patiënt dus beperkt in je keuzevrijheid en daarom hebben wij geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars.


← Vraag & Antwoord